Fotografia dzikiej przyrody Pawła Czarnula

Around Spitsbergen Book GB flag PL flag

NiedŸwiedŸ brunatny (Ursus arctos)

Rosomak (Gulo gulo)

Nutria amerykańska (Myocastor coypus)

Daniel (Dama dama)

Œwistak (Marmota marmota)

Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris)

Sarna europejska (Capreolus capreolus)

Łoœ (Alces alces)

Dzik (Sus scrofa)

Lis (Vulpes vulpes)

Wydra europejska (Lutra lutra)

Gronostaj europejski (Mustela erminea)

jeleń sika (Cervus nippon)

muflon (Ovis aries musimon)

Mors (Odobenus rosmarus)

renifer spitsbergeński (Rangifer tarandus spitzbergensis)

lis polarny (Vulpes lagopus)

niedŸwiedŸ polarny (Thalarctos maritimus)


(C) 2012-2023 Paweł Czarnul. Wszelkie prawa zastrzeżone.

email: pawelczarnul@pawelczarnul.com

Nie można wykorzystywać obrazów bez zgody autora.

Galeria używa Animated JavaScript Slideshow