Fotografia dzikiej przyrody Pawła Czarnula

Around Spitsbergen Book GB flag PL flag

1.

2. NiedŸwiedŸ brunatny (Ursus arctos)

3.

4. Rosomak (Gulo gulo)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. muflon (Ovis aries musimon)

15. Łoœ (Alces alces)

16. Dzik (Sus scrofa)

17.

18. Lis (Vulpes vulpes)

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Daniel (Dama dama)

28. Œwistak (Marmota marmota)

29. Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris)

30. Sarna europejska (Capreolus capreolus)

31.

32.

33.

34.

35. niedŸwiedŸ polarny (Thalarctos maritimus)

36. lis polarny (Vulpes lagopus)

37.

38.

39. Mors (Odobenus rosmarus)

40.

41.

42. renifer spitsbergeński (Rangifer tarandus spitzbergensis)


(C) 2012-2018 Paweł Czarnul. Wszelkie prawa zastrzeżone.

email: pawelczarnul@pawelczarnul.com

Nie można wykorzystywać obrazów bez zgody autora.

Galeria używa Animated JavaScript Slideshow